Aktualności


 Z głębokim żalem i smutkiem zawiadamiamy, że 25 czerwca 2019 roku, odszedł

do Krainy Wiecznych Łowów nasz kolega

śp. Lech Rutkowski


Uroczystości pogrzebowe odbędą się w środę 3 lipca 2019 r. o godz. 1350 na cmentarzu Junikowo w Poznaniu.

---------------------------------------------------------------------------------------------------


 Z głębokim żalem i smutkiem zawiadamiamy, że 3 maja 2019 roku, odszedł

do Krainy Wiecznych Łowów nasz kolega

śp. Cezary Marchwicki---------------------------------------------------------------------------------------------------


 Z głębokim żalem i smutkiem zawiadamiamy, że 6 lutego 2019 roku, odszedł

do Krainy Wiecznych Łowów nasz kolega

śp. Krzysztof Kozłowski---------------------------------------------------------------------------------------------------


 Z głębokim żalem i smutkiem zawiadamiamy, że 5 lipca 2018 roku, odszedł

do Krainy Wiecznych Łowów nasz kolega

śp. Olgierd Tomaszewski


Wspomnienie o Olgierdzie

---------------------------------------------------------------------------------------------------


 WYROK SĄDU W SPRAWIE IZDEBSKIEGO

Więcej informacji poniżej

www

---------------------------------------------------------------------------------------------------


 Ustawa o zmianie ustawy - Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw

Dz.U. 2018 poz. 651

---------------------------------------------------------------------------------------------------


 "Polowanie" na wnyki - obwód nr 343

W dniu 25.02.2018r., w związku z podejrzeniami działalności kłusowniczej, na terenie leśnych kompleksów obwodu łowieckiego nr 343 zorganizowano akcje poszukiwawczą zastawionych wnyków. W ww. akcję włączyła się telewizja POLSAT NEWS. Więcej informacji poniżej

www

---------------------------------------------------------------------------------------------------


 TROCHĘ STATYSTYKI

MYŚLIWI NA RZECZ POPRAWY WARUNKÓW BYTOWANIA ZWIERZYNY W OSTATNIM SEZONIE PRZEZNACZYLI 9 261 039,97 zł. DODATKOWE 23 024 522,49 zł ZOSTAŁY PRZEZNACZONE NA DOKARMIENIE ZWIERZYNY. Dane na dzień 31 marca 2016r.

ZA SZKODY WYRZĄDZANE PRZEZ ZWIERZYNĘ W UPRAWACH ROLNYCH MYŚLIWI W OSTATNIM SEZONIE WYPŁACILI ODSZKODOWANIA W KWOCIE 67 641 526 zł. Dane na dzień 31 marca 2016r.

3 530 905 TO LICZBA GODZIN PRZEPRACOWANYCH PRZEZ MYŚLIWYCH TYLKO W JEDNYM ROKU! Dane na dzień 31 marca 2016r.

POLSKI ZWIĄZEK ŁOWIECKI ZRZESZA 120 610 MYŚLIWYCH, Z CZEGO 4 733 WSTĄPIŁO W OSTATNIM SEZONIE. Dane na dzień 31 marca 2016r.

W POLSCE DZIAŁA 49 ZARZĄDÓW OKRĘGOWYCH I 2 559 KOŁA ŁOWIECKIE, KTÓRE DZIERŻAWIĄ 4 711 OBWODY. Dane na dzień 31 marca 2016r.


.

---------------------------------------------------------------------------------------------------


 DANE OSOBOWE MYŚLIWEGO - AKTUALIZACJA

Koleżanki i Koledzy,
druk danych osobowych myśliwgo do pobrania

dane osobowe


.

---------------------------------------------------------------------------------------------------


 Twórczość Kol. Olgierda

Zapraszamy do zapoznania się z twórczością Kol. Olgierda Tomaszewskiego

www

---------------------------------------------------------------------------------------------------


 W dniu 15.03.2014r. około godz. 2230 w okolicy Kościółka w Nowych Dworach samochód potrącił śmiertelnie 2-3 letniego wilka (była to wadera). Zdarzenie to miało miejsce na granicy naszego obwodu i obwodu KŁ „Sokół” Warszawa na drodze wojewódzkiej nr 174. Wilka przewieziono do Zakładu Zoologii Instytutu Zoologii przy UP w Poznaniu celem przeprowadzenia badań. Kolizja miała miejsce na terenie administrowanym przez N-ctwo Krzyż. Wcześniej widywano pojedynczego osobnika w okolicy "Kapliczki" (granica sektorów nr 9/10), na terenie sektorów nr 8, 7 i 6 przy miejscowości Zielonowo.