Aktualności


 Kiedy składać wnioski o dzierżawę obwodów łowieckich?


Więcej informacji poniżej
www

--------------------------------------------------------------------------------------------------


 Ankieta FACE. Liczymy na Was!


Więcej informacji poniżej
www

---------------------------------------------------------------------------------------------------


 Upoważnienia do wykonywania polowania indywidualnego – stanowisko PZŁ


Więcej informacji poniżej
www

---------------------------------------------------------------------------------------------------


 Jakie konsekwencje dla myśliwych niesie za sobą nowe rozporządzenie Komisji Europejskiej dotyczące zakazu używania amunicji ołowianej na terenach podmokłych?


Więcej informacji poniżej
www

---------------------------------------------------------------------------------------------------


 Informacja nt. chłodni z NFOŚiGW


Więcej informacji poniżej
www

---------------------------------------------------------------------------------------------------


 Odpowiedź Polskiego Związku Łowieckiego na publikację Mazowieckiego Ruchu Antyłowieckiego z dnia 30 listopada 2020


Więcej informacji poniżej
www

---------------------------------------------------------------------------------------------------


 Ustawa przedłużająca kadencyjność organów PZŁ


Artykuł 22 ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. (Dz.U. 2020 poz. 695) przedłuża kadencyjność organów PZŁ. Więcej informacji poniżej

Ustawa

---------------------------------------------------------------------------------------------------


 Pismo DGLP informujące o możliwości polowania, wykonywania odstrzału sanitarnego i szacowania szkód łowieckich.

Pismo RDLP

---------------------------------------------------------------------------------------------------


 Od dnia 15.04.2020r. można polować


Więcej informacji poniżej
www

---------------------------------------------------------------------------------------------------


 Relacja z 10. posiedzenia Sejmu


Więcej informacji poniżej
www

---------------------------------------------------------------------------------------------------


 Pismo Z-cy GLW dot. wytycznych dla myśliwych podczas realizacji odstrzału sanitarnego i polowań w związku ze stanem epidemii

Pismo GLW

Wytyczne-COVID-19


---------------------------------------------------------------------------------------------------


 Wytyczne dla kół łowieckich w zakresie kierunku działania w obliczu zagrożenia spowodowanego koronawirusem

Wytyczne dla kół łowieckich

wytyczne-schemat


---------------------------------------------------------------------------------------------------


 Kontrola przestrzegania zasad bioasekuracji

Pismo GLW

---------------------------------------------------------------------------------------------------


 BIOASEKURACJA MYŚLIWYCH

więcej informacji w poniższych linkach


ASF informacja

Rozporzadzenie MRiRW w sprawie bioasekuracji.

Poz. 148 USTAWA z dnia 20 grudnia 2019 r. o zmianie niektórych ustaw

---------------------------------------------------------------------------------------------------


 WYROK SĄDU W SPRAWIE IZDEBSKIEGO

Więcej informacji poniżej

www

---------------------------------------------------------------------------------------------------


 Ustawa o zmianie ustawy - Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw

Dz.U. 2018 poz. 651

---------------------------------------------------------------------------------------------------


 "Polowanie" na wnyki - obwód nr 343

W dniu 25.02.2018r., w związku z podejrzeniami działalności kłusowniczej, na terenie leśnych kompleksów obwodu łowieckiego nr 343 zorganizowano akcje poszukiwawczą zastawionych wnyków. W ww. akcję włączyła się telewizja POLSAT NEWS. Więcej informacji poniżej

www

---------------------------------------------------------------------------------------------------


 TROCHĘ STATYSTYKI

MYŚLIWI NA RZECZ POPRAWY WARUNKÓW BYTOWANIA ZWIERZYNY W OSTATNIM SEZONIE PRZEZNACZYLI 9 261 039,97 zł. DODATKOWE 23 024 522,49 zł ZOSTAŁY PRZEZNACZONE NA DOKARMIENIE ZWIERZYNY. Dane na dzień 31 marca 2016r.

ZA SZKODY WYRZĄDZANE PRZEZ ZWIERZYNĘ W UPRAWACH ROLNYCH MYŚLIWI W OSTATNIM SEZONIE WYPŁACILI ODSZKODOWANIA W KWOCIE 67 641 526 zł. Dane na dzień 31 marca 2016r.

3 530 905 TO LICZBA GODZIN PRZEPRACOWANYCH PRZEZ MYŚLIWYCH TYLKO W JEDNYM ROKU! Dane na dzień 31 marca 2016r.

POLSKI ZWIĄZEK ŁOWIECKI ZRZESZA 120 610 MYŚLIWYCH, Z CZEGO 4 733 WSTĄPIŁO W OSTATNIM SEZONIE. Dane na dzień 31 marca 2016r.

W POLSCE DZIAŁA 49 ZARZĄDÓW OKRĘGOWYCH I 2 559 KOŁA ŁOWIECKIE, KTÓRE DZIERŻAWIĄ 4 711 OBWODY. Dane na dzień 31 marca 2016r.


.

---------------------------------------------------------------------------------------------------


 W dniu 15.03.2014r. około godz. 2230 w okolicy Kościółka w Nowych Dworach samochód potrącił śmiertelnie 2-3 letniego wilka (była to wadera). Zdarzenie to miało miejsce na granicy naszego obwodu i obwodu KŁ „Sokół” Warszawa na drodze wojewódzkiej nr 174. Wilka przewieziono do Zakładu Zoologii Instytutu Zoologii przy UP w Poznaniu celem przeprowadzenia badań. Kolizja miała miejsce na terenie administrowanym przez N-ctwo Krzyż. Wcześniej widywano pojedynczego osobnika w okolicy "Kapliczki" (granica sektorów nr 9/10), na terenie sektorów nr 8, 7 i 6 przy miejscowości Zielonowo.