Okresy polowań

Na podstawie ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 16 marca 2005 r. w sprawie określenia okresów polowań na zwierzęta łowne (z późn. zm.) ustala się okresy polowań na następujące zwierzęta łowne:

1)    jelenie szlachetne:

a)    byki - od dnia 21 sierpnia do końca lutego,
b)    łanie - od dnia 1 października do dnia 15 stycznia,
c)    cielęta - od dnia 1 października do końca lutego;

2)    jelenie sika (byki, łanie i cielęta) - od dnia 1 października do dnia 15 stycznia;
3)    daniele:

a)    byki - od dnia 1 października do dnia 31 stycznia,
b)    łanie i cielęta - od dnia 1 października do dnia 15 stycznia;

4)    sarny:

a)    kozły - od dnia 11 maja do dnia 30 września,
b)    kozy i koźlęta - od dnia 1 października do dnia 15 stycznia;

5)    dziki:

a)     odyńce, wycinki, przelatki oraz warchlaki, przy czym za warchlaki uznaje się dziki od dnia urodzenia do dnia 31 marca następnego roku kalendarzowego - przez cały rok,
b)    lochy - od dnia 15 sierpnia do dnia 15 stycznia, a w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.
   - na terenie województwa podlaskiego – przez cały rok,
  - na terenie pozostałych województw – od dnia 1 stycznia do dnia 15 lutego oraz od dnia 15 maja do dnia 31 grudnia,

6)    muflony:

a)    tryki - od dnia 1 października do końca lutego,
b)    owce i jagnięta - od dnia 1 października do dnia 15 stycznia;

7)    borsuki - od dnia 1 września do dnia 30 listopada, a na terenach obwodów łowieckich, w których występuje głuszec lub cietrzew - przez cały rok;
8)    tchórze i kuny (leśne i domowe) - od dnia 1 września do dnia 31 marca, a na terenach obwodów łowieckich, w których występuje głuszec lub cietrzew - przez cały rok;
9)     lisy - od dnia 1 czerwca do dnia 31 marca, a na terenach obwodów łowieckich, w których występuje głuszec lub cietrzew lub prowadzono w ostatnich 2 latach kalendarzowych zasiedlenia zająca, bażanta lub kuropatwy - przez cały rok;
10)    norki amerykańskie, jenoty i szopy pracze - przez cały rok;
11)    piżmaki - od dnia 11 sierpnia do dnia 15 kwietnia, a na terenach rybackich obrębów hodowlanych - przez cały rok;
12)    zające szaraki i dzikie króliki - od dnia 1 listopada do dnia 31 grudnia, a w drodze odłowu - do dnia 15 stycznia;
13)    bażanty:

a)    koguty - od dnia 1 października do końca lutego,
b)    kury - wyłącznie na terenach ośrodków hodowli zwierzyny, gdzie prowadzi się wolierową hodowlę bażanta - od dnia 1 października do dnia 31 stycznia;

14)    kuropatwy - od dnia 11 września do dnia 21 października, a w drodze odłowu - do dnia 15 stycznia;
15)    krzyżówki, cyraneczki, głowienki i czernice - od dnia 15 sierpnia do dnia 21 grudnia;
16)    gęsi:

a)    zbożowe i białoczelne - od dnia 1 września do dnia 21 grudnia, a na terenie województw: zachodniopomorskiego, lubuskiego, wielkopolskiego i dolnośląskiego - do dnia 31 stycznia,
b)    gęgawy - od dnia 1 września do dnia 21 grudnia, a na terenie województw: zachodniopomorskiego, lubuskiego, wielkopolskiego i dolnośląskiego - do dnia 15 stycznia;

17)    łyski - od dnia 15 sierpnia do dnia 21 grudnia;
18)    gołębie grzywacze - od dnia 15 sierpnia do dnia 30 listopada;
19)    słonki - od dnia 1 września do dnia 21 grudnia;
20)    jarząbki - od dnia 1 września do dnia 30 listopada.