Czyn gospodarczy – Grodzisk, obwód 343

czyn 22.06 (1)
czyn 22.06 (4)
czyn 22.06 (5)
czyn 22.06 (7)
czyn 22.06 (8)
czyn 22.06 (9)
czyn 22.06 (11)
czyn 22.06 (14)
czyn 22.06 (16)