Historia Koła

Koło Łowieckie Nr 18 „Drop” (wtedy jeszcze nr 111) w Poznaniu powstało w lipcu 1957 roku, przejmując cześć członków oraz majątku rozwiązanego wcześniej koła łowieckiego nr 102. Pierwsze zebranie zarządu tymczasowego odbyło się w dniu 17 lipca 1957 roku.

Historyczne pierwsze Walne Zebranie Członków wyłaniające Zarząd Koła odbyło się 28 sierpnia 1957 roku. Prezesem Koła został wybrany Stefan Jankowski, łowczym Bogusław Bubicz, sekretarzem Stanisław Dudowicz i skarbnikiem Stanisław Kaczmarek. Koło dzierżawiło wtedy trzy obwody łowieckie: 157 – Granowo, 158 – Ptaszkowo, 159 – Grodzisk.

To na tych terenach występował drop (otis tarda), król naszych pól. Jedno z ostatnich gniazd w Polsce, tego skazanego w zmieniającym się środowisku na wyginięcie ptaka, odnotowano w 1982 roku w okolicach miejscowości Granówko. Trudno było zatem o lepszą nazwę dla naszego Koła.

Koło tworzyli Koledzy różnych zawodów, którym przyświecała wspólna idea odbudowy, zniszczonej podczas zawieruchy wojennej, gospodarki łowieckiej, pasja i upodobanie do pracy na rzecz Koła. Przez ponad pół wieku istnienia Koła Łowieckiego Nr 18 „Drop” w Poznaniu, celem nadrzędnym była i jest do dnia dzisiejszego ochrona i umiłowanie przyrody ojczystej z łowiectwem opartym na tradycji, koleżeństwie i kodeksie etycznym.

skanuj0004
skanuj0008
skanuj0007
skanuj0010
skanuj0018
skanuj0026
skanuj0028