Czyn gospodarczy – Grodzisk, obwód 343

grablewo 11.04 (3)
grablewo 11.04 (5)
grablewo 11.04 (9)
grablewo 11.04 (11)
grablewo 11.04 (15)
grablewo 11.04 (18)
grablewo 11.04 (21)
grablewo 11.04 (22)
grablewo 11.04 (23)