Lipcowy czyn gospodarczy w Grodzisku

26.07.15 – obw 343 (3)
26.07.15 – obw 343 (4)
26.07.15 – obw 343 (6)
26.07.15 – obw 343 (11)
26.07.15 – obw 343 (15)
26.07.15 – obw 343 (16)
26.07.15 – obw 343 (17)
26.07.15 – obw 343 (18)
26.07.15 – obw 343 (19)
26.07.15 – obw 343 (22)
26.07.15 – obw 343 (27)
26.07.15 – obw 343 (31)