Reintrodukcja bażanta w obwodzie 72

Bażanty to piękne kuraki polne, obdarzone przez naturę długimi ogonami, przy czym koguty prezentują się niezwykle efektownie, a pióra tworzące ich ogony są znacznie dłuższe niż u kur.


Bażanty trafiły do Polski w XVI w jako parkowe ptaki ozdobne. Dziś niewielu pamięta, że ptak ten jest w polskiej awifaunie gatunkiem obcym (ustawa o gatunkach obcych z dnia 11 sierpnia 2021 r), tak bardzo wtopił się w nasz krajobraz.
Od wielu lat zauważany jest jednak w Polsce spadek pogłowia tego pięknego kuraka. Trudno wskazać jedną, konkretną przyczynę tego stanu. Bezdyskusyjnie negatywnie na pogłowie bażantów wpływa zmniejszenie bazy żywieniowej wskutek intensyfikacji rolnictwa i nawożenia. Stosowanie środków owadobójczych pozbawia owadożerne ptaki pokarmu. Likwidacja remiz śródpolnych, wykaszanie trzcinowisk i szuwarów nadbrzeżnych pozbawia kuraki schronienia przed drapieżnikami. Wśród drapieżników zaś największe zagrożenie dla bażantów stwarzają ptaki drapieżne, lisy, wałęsające się psy oraz koty.

W związku z tym staramy się wspierać ten łowny gatunek poprzez odtwarzanie remiz, wsiedlanie ptaków, dokarmianie i ochronę przed drapieżnikami.

Myśliwi Paweł i Łukasz z Koła Łowieckiego nr 18 „DROP”, pod nadzorem Ministerstwa Klimatu i Środowiska, wsiedlili w ostatnich dniach na terenie obwodu 72 bażanty w ilości 20 szt.

bazanty2024_1
bazanty2024_2
bazanty2024_3
bazanty2024_4
bazanty2024_5
bazanty2024_6