Czyn gospodarczy w obwodzie 72

12.09.15 – obw 72 (2)
12.09.15 – obw 72 (3)
12.09.15 – obw 72 (4)
12.09.15 – obw 72 (5)
12.09.15 – obw 72 (6)
12.09.15 – obw 72 (7)
12.09.15 – obw 72 (8)
12.09.15 – obw 72 (9)
12.09.15 – obw 72 (10)