Czyn gospodarczy na obwodzie 72

24.06.17 – obw 72 (1)
24.06.17 – obw 72 (2)
24.06.17 – obw 72 (3)
24.06.17 – obw 72 (4)
24.06.17 – obw 72 (5)
24.06.17 – obw 72 (6)